PROIECT privind componenta inițială a planului de selecție a Consiliului de Administrație al SC Piața Prim Com SA Mediaș

 

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Piața-Prim Com SA Mediaș  propune:

 

PROIECT

privind  componenta inițială a planului de selecție a Consiliului de  Administrație al SC Piața Prim Com SA Mediaș

 

 

1. Data de început a procedurii de selecţie: în maxim 10 zile de la definitivarea componentei inițiale a planului de selecție a Consiliului de  Administrație al SC Piața Prim SA Mediaș

 

2. Documentele ce trebuie depuse

 

 Candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație vor prezenta:

a) documente de anunțare a intenției de candidatură

b) documentele cerute de Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

c) documentele doveditoare (acte, declarații pe proprie răspundere și alte documente necesare)  privind îndeplinirea criteriilor și condițiilor legale și a celor specificate în anunțul de recrutare.

 

3. Cerinţele cu privire la expertul independent:

Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate:

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane

Cerinţe conform legii 111/2016

Cerinţele Piata Prim Com SA, Medias

a)      

Portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

Minim 2 contracte de recrutare şi selecţie încheiate pentru selecţia administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

b)      

Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a administratorilor şi directorilor;

Minim 40 000 lei

c)      

Componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experţi ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;

Minim 1 expert, cu experienţă anterioară în  proceduri de recrutare de administratori;

d)      

Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privinţa recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;

Minim 2 proiecte de recrutare realizate de către expertul independent persoană juridică în privinţa recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice

e)      

Managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului;

Experienţă anterioară de minim 1 an experienţă în activităţi de management de proiect şi coordonare a expertului

f)       

Experienţă în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi guvernanţă;

Experienţă anterioară de minim 1 an

g)      

Procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Minim 50% dintre candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

h)      

Autorizare pentru realizarea activităţii de recrutare şi selecţie din partea unei instituţii (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau Colegiul Psihologilor pentru componenta “Muncii şi organizaţională”)

Autorizare pentru realizarea activităţii de recrutare şi selecţie din partea unei instituţii (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau Colegiul Psihologilor pentru componenta “Muncii şi organizaţională”)

 

 

4. Data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa: 12 aprilie 2017

 

 

 

5. Alte elemente care se pot cunoaşte până la numirea administratorilor

 

Numărul membrilor Consiliului de Administrație este de trei. Aceștia sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere legal membrii Consiliului de Administrație sunt, cumulativ:

a)   majoritatea membrilor consiliului de administraţie să fie formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul <LLNK 11990    31 11 212 138 32>art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b)   cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

c)   Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

d)   în componența CA nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice

e)   membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice sau private (art. 33) OUG nr. 109/2011 modificată).

Stiri

Licitatie pentru inchirierea meselor Pietei Agroalimentare Centrale, 29 ianuarie 2014.