ANUNT RECRUTARE ŞI SELECŢIE Privind selecţia a 3 membri în Consiliul de Administraţie conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

ANUNT RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Privind selecţia a 3 membri în Consiliul de Administraţie  

conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

 

PIAȚA PRIM-COM SA reprezintă piațaagroalimentară din Mediaş. Recrutarea și selecția candidaților Consiliului de Administrație este realizată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA Piața Prim-Com SA Mediaș, cu consultareaComisiei înființateîn acest sens de către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Local al Municipiului Mediaș. Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comisia vor fi asistate de firma ARC CONSULTING S.R.L., în calitate de expert în recrutarea resurselor umane.

 

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a – centrul de evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.

 

Condiţii obligatorii de participare:

  1. Studii universitare de lungă durată finalizate cu diploma de licenţă;
  2. Minim 5 ani de experienţă profesională generală*;

3.      Experienta relevantă în administrarea/ managementul societatilor comerciale/ regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat;

* Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Candidaţilor li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze îndeplinirea condiţiilor legale și din prezentul anunț.

 

Criterii care constituie avantaj

  1. Experienţă profesională în domeniul serviciilor de utilitate publică;
  2. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice.

 

Criterii eliminatorii: Înscrieri în cazierul judiciar.

 

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

  1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
  2. Copie act de identitate;
  3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
  4. Copie documente care atestă experiența în management (copie carnet de muncă sau adeverințe);
  5. Cazier judiciar.

 

    Criterii de evaluare/selecţie sunt:  

1.        Competenţe specifice sectorului de activitate;

2.        Competențe profesionale de importanță strategică;

3.        Cunoștințe de guvernanță corporativă;

4.        Competențe sociale și personale;

5.        Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor.

 

 

Candidatii interesaţi pot trimite CV-urile, scrisorile de intenţie şi dosarele de candidatură până la data de 29 martie 2017 inclusiv, pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0723 – 248 679 - persoana de contact Valerian Boitor sau pe site-urile www.arc-consulting.ro. si www.piete-medias.ro.

Stiri

Licitatie pentru inchirierea meselor Pietei Agroalimentare Centrale, 29 ianuarie 2014.